Грешка у апликацији
Дошло je до неправилности у раду Портала јавних набавки. Извињавамо се због евентуалних непријатности.
Уколико имате било каквих тeшкоћа у раду са порталом можете контактирати службу техничке подршке на 063/465 692 од 08-16 сваког радног дана.
Кликните слику кућице да бисте се вратили на почетну страну!